Phần mềm quản lý nhà hàng Bitebolt

Lĩnh vực

Dịch vụ cung cấp

Web Portal

Dễ dàng thực hiện các tác vụ quản lý từ xa, nhanh chóng đưa ra giải pháp giúp hệ thống nhà hàng hoạt động trơn tru và hiệu quả.

Kiosk

Quy trình phục vụ khách hàng từ được thực hiện xuyên suốt từ khâu gọi món đến chuẩn bị và thanh toán trên một nền tảng duy nhất.

Website

Tiếp cận hiệu quả tệp khách hàng online với quy trình đặt món đơn giản và thanh toán không tiền mặt. Nâng cao trải nghiệm dịch vụ tại nhà hàng với tính năng đặt món và yêu cầu phục vụ thông qua mã QR.

Giải pháp quản lý toàn diện

cho doanh nghiệp F&B.