Giải pháp quản lý tài liệu eDMS
eDMS là giải pháp thông minh dành cho doanh nghiệp có nhu cầu chuyển đổi số quy trình lưu trữ và quản lý tài liệu. Việc tự động phân loại, sắp xếp và phân tích tài liệu bằng hệ thống quản lý được tùy chỉnh theo quy chuẩn của tổ chức giúp tài liệu được sử dụng một cách hiệu quả hơn, đồng thời cũng đảm bảo tính toàn vẹn và hạn chế tối đa việc thất thoát tài liệu trong quá trình chuyển giao.

Lĩnh vực

Vấn đề của doanh nghiệp

Tính năng chính

Phân loại

Hệ thống tự động phân loại văn bản theo các trường thông tin được thiết lập sẵn dựa trên quy tắc riêng của tổ chức.

Lưu trữ

Lưu trữ tài liệu một cách an toàn, cập nhật và lưu trữ đồng thời mọi lịch sử chỉnh sửa văn bản.

Tìm kiếm

Hỗ trợ người dùng tìm kiếm tài liệu dễ dàng với công nghệ tìm kiếm nâng cao.

Quản lý

Thiết lập hệ thống quản lý văn bản tập trung giúp tiết kiệm chi phí cho không gian lưu trữ và bảo quản tài liệu.