Camly Academy
Camly Academy giúp kết nối và chia sẻ kiến thức của cộng đồng. Vượt ra khỏi những giới hạn về hình thức giảng dạy và nội dung truyền tải, ứng dụng mang đến trải nghiệm tối ưu nhất cho người dùng với những khóa học bổ ích và giá trị.

Camly có sứ mệnh giúp các trường học và doanh nghiệp có nhiều công cụ và phương tiện hơn để giảng dạy và đào tạo. Tương tự, các doanh nghiệp cũng có nhu cầu chuyển giao kiến thức và kinh nghiệm cho ứng viên và nhân viên của mình.

Services

0
Coures
0
Learners
0
Page views / day

User persona

Product requirements

Supporting diverse teaching methods

Camly supports various teaching formats, including PDF and Word documents, videos, question libraries, and notably, livestreaming. This aims to create optimal conditions for students to interact with each other and with instructors through the posted lectures.

Meeting both scale and performance requirements

With a daily access count of up to 3000, the Camly system needs to ensure consistent stability to support online teaching and interaction through various forms.

Optimizing real-time interaction capabilities directly within the application

With a daily access count of up to 3000, the Camly system needs to ensure consistent stability to support online teaching and interaction through various forms.

Technologies