UAT là gì? Giải pháp tối ưu quá trình UAT để tiết kiệm thời gian và nguồn lực ?

UAT là gì? UAT (User Acceptance Testing) là [...]