Chia sẻ kinh nghiệm chọn VPS cho hệ thống vừa và nhỏ

Chọn VPS nào, ở đâu, cấu hình như thế [...]